ԱՎԱ ՄԵԴ-ի լոգո

ԱՎԱ ՄԵԴ խնամքի և պալիատիվ բժշկության կենտրոն


Մեզ մոտ ընդունվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Խնամք ստանալու համար հաճախորդը (իսկ այն դեպքում, երբ Պայմանագիրը կնքվում է անձի օրինական ներկայացուցչի կողմից, ապա նրա մատնանշած անձը) դիմում է հաստատություն` ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը`

  1. դիմում, որում նշվում է, որ անհրաժեշտ է խնամք (անհրաժեշտության դեպքում բուժում).
  2. անձը հաստատող փաստատուղթ և դրա պատճենը.
applying person